OBJEKTİF ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

  • Anasayfa
  • OBJEKTİF ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ
Shape Image One

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR VE ALGILAMA TESTİ

Çocuklarda göre motor işlevi değerlendirmek için kullanılan gelişimsel bir testtir.  Görsel uyaranın algılanmasını,  görsel- motor koordinasyonu ve algılanan uyaranın motor işlevlerle ifade edilmesini değerlendirmektedir. Çocuklarda zeka geriliğini, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptama aşamasında kullanılan testlerden biridir. Çocuk ve ergenlerde algı gelişim düzeyi ve nörolojik hasarlar hakkında bilgi verir. Test 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

METROPOLITAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Okula başlayacak olan çocukların 1. sınıf talimatlarını anlamaya hazır olmalarını sağlayacak özelliklerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Okula hazırlık aşamasında değerlendirilmesi gereken başlıca faktörler çocuğun hareket becerileri, dil ve konuşma olgunluğu, sayı olgunluğu, yönergeleri takip edebilme, grup faaliyetlerine katılabilme ve görsel işitsel algılama becerileridir. Test 5.6 – 6 yaşındaki çocuklara uygunlanmaktadır.

Alt Testler :
– Kelime Anlama
– Cümleler
– Genel Bilgi
– Eşleştirme
– Sayılar
– Kopya Etme

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

Görsel mekansal belleği, görsel algı ve görsel yapısal yetileri değerlendirmektedir. Şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmektedir. Bunun yanı sıra, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt etmektedir.

GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

Genellikle ilkokul öncesi dönemde uygulanmaktadır. Çocuklarda görsel algı, görsel hafıza, motor beceri, el-göz koordinasyonu ve küçük kas becerilerini değerlendirmektedir. Çocuğun görsel algı gelişimi ve zihinsel gelişimi hakkında bilgi vermektedir. Test 3-9 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

FRANKFURTER KONSANTRASYON TESTİ

Okul öncesi dönemde çocukların dikkat- konsantrasyon seviyesini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra planlama yeteceği ve dikkat arasındaki ilişkiyi de ortaya koymaktadır. Test 60-72 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

KENT E-G-Y SÖZEL ZEKA TESTİ

Sözel bilgi düzeyine ve dil becerilerine dayanan gelişimsel testtir. Test sonucu sözel zeka yaşının saptanmasını sağlamaktadır. Yaş ortalamasına göre oldukça düşük puan alan çocuklarda ayrıntılı değerlendirme gerekmektedir. Test 6-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ

Porteus Testi görsel zekayı değerlendirmektedir. Kent E-G-Y ise sözel zekayı değerlendirmektedir. Bu iki test birlikte uygulandığında elde edilen Zeka Bölümleri puanları toplanarak ikiye bölünür ve Zeka Bölümü sonucu elde edilir.

Planlama, önceden sezme, günlük hayatta rastlanan engellerden kendini koruma, dürtüsel davranışları erteleme  ve temkinli davranma gibi yetenekleri yordamaktadır.

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

Kelime bilgisinin gelişimi, kelime dağarcığı ve alıcı dil gelişiminin ölçüldüğü gelişimsel testtir. Test sonucunda alıcı dil yaşı elde edilmektedir. Gösterilen resimler ile kelime gelişim düzeyinin saptanması amaçlanmaktadır. Testten elde edilen sonucun zayıf ya da yaşından geri olması durumunda işitsel problemler sorgulanmalı, çocuk psikiyatristi ve RAM değerlendirmesine yönlendirilmelidir. Dili kullanma becerilerini geliştirmek için yönerge takip, işitsel dikkat ve işitsel bellek becerileri desteklenmelidir. Test 3 – 12 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

GOODENOUGH HARRIS İNSAN RESMİ ÇİZ TESTİ

Zihinsel gelişim, ince-motor ve görsel algı gelişimi, el-göz koordinasyonu hakkında bilgi verir. Çizime dayalı olan bu testte zaman sınırlaması olmadığı için resim kabiliyetini rahatlıkla sergileyebilmektedir. Test 4-15 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

AGTE (ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ )

AGTE 0-6 yaş aralığındaki çocukların genel gelişimlerini değerlendirmektedir. Test kapsamındaki gelişimsel sorular anne, baba ya da çocuğu iyi tanıyan, bakım veren kişiye sorulur. AGTE ile dört farklı gelişim alanı değerlendirilmektedir:

  1. Dil- Bilişsel Gelişim: Çocuğun basit ses ve söze davranışlarla dili kullanma ve ifade edebilme becerilerini kapsamaktadır.
  2. İnce Motor Gelişimi (İM): Basit düzeydeki el-göz koordinasyonundan karmaşık ince motor becerilerine uzanan gelişimi değerlendirir.
  3. Kaba Motor Gelişimi (KM): Hareket ile ilgili kuvvet, koordinasyon ve denge sorularını içerir.
  4. Sosyal Beceri – Özbakım Gelişim ( SB- ÖB) :Yeme, içme, giyinme, tuvalet temizliği gibi öz bakım becerilerini ve sosyal etkileşim, özerklik gibi sosyal beceri düzeyini saptayan sorular içerir

AGTE ile çocuğun her gelişim alanında hangi yaş düzeyinde geliştiği saptanmaktadır. 0-6 yaş aralığındaki çocuklara birincil bakım veren bireyler ile yapılmaktadır. Değerlendirmesi yaparken çocuğun yaşı ve ailenin sosyoekonomik düzeyi göz önünde bulundurulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Whatsapp
Hemen Ara