Çocuk Zeka ve Yetenek Testleri

  • Anasayfa
  • Çocuk Zeka ve Yetenek Testleri
Shape Image One

WISC-R ZEKA TESTİ

WISC-R, 6-16 yaş aralığındaki bireylerin zihinsel performanslarını değerlendirmek amacıyla uygulanan bir zeka testidir.

WISC-R, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her iki bölümde de 5 temel alt-test ve birer yedek alt-test bulunmaktadır. Ölçekteki her alt-test farklı bir yeteneği değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir ve alt-testlerin tamamında kendini gösteren genel zekanın varlığından söz etmek mümkündür. Testin sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka puanı elde edilmektedir.

Sözel Zeka Bölümü: Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik , Sözcük Dağarcığı , Yargılama ve Sayı Dizisi testlerinden oluşmaktadır. Bu alt testler , çocuğun yetiştiği kültürel ortamdan aldığı bilgi düzeyini, soyutlama  ve genelleme becerisini, dikkatini bir probleme yönlendirebilme becerisini ; muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk seviyesini değerlendirmemizi sağlamaktadır.

Performans Zeka Bölümü: Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen , Parça Birleştirme, Şifreleme ve Labirentler alt-testlerinden oluşmaktadır. Bu alt testler dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyi , neden-sonuç ilişkisini kurarak olay dizisini anlamlandırmayı, parça-bütün ilişkisini kurabilmeyi , psikomotor hızı, figür-zemin algısını değerlendirmemizi sağlamaktadır.

CATTELL 2A ZEKA TESTİ

Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. CATTELL 2A 6-14 yaş arası bireylere uygulanan zeka performans testidir. Sınırlandırılmış süre uygulaması vardır. Dört alt-testten oluşur , her alt testin yönergesi ve süresi farklıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Whatsapp
Hemen Ara