Diğer Testler

Shape Image One

RORSCHACH MÜREKKEP LEKELERİ TESTİ

Rorschach Testi  çocuklara , ergenlere ve yetişkinlere uygulanabilen , hem kişiliğin analiz edildiği hem de psikolojik bozuklukları saptamaya yarayan bunun yanı sıra bireyin yaşadığı ruhsal sıkıntıların temelindeki dinamiklere ulaşmayı hedefleyen projektif testtir.
Test, üzerinde simetrik mürekkep lekeleri bulunan 10 beyaz karttan oluşmaktadır.

TEMATİK ALGI TESTİ

Testin uygulandığı kişinin kişiliğinin baskın dürtülerini, çatışmalarını , duygularını ve düşüncelerini görebilmek amacıyla kullanılmaktadır.
Uygulama: Testi alan kişiye bir dizi resim gösterilir ve kişiden bu resimler hakkında bir hikaye anlatması istenir.

LOUISA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ

Çocukların sorunlarını çözümlemek ve onları anlayabilmek için hazırlanmış projektif bir testtir. Test on tane yarım bırakılmış hikayeden oluşmaktadır. Çocukların anlayabileceği ve ilgilerini çekebilecek bu hikayeler, gelişim dönemlerini karşılayan problemleri ele almaktadır.

BEIER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, hayata ve çevresine karşı tavrını, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır.
Test sırasında bireyden eksik cümleleri tamamlaması istenir. Test A ve B olmak üzere 2 formdan oluşmaktadır. Bu sınıflandırma yaş grupları göz önünde bulundurularak yapılmıştır. A formu, 8-16 yaş grubuna uygulanır ve toplam 56 cümleden oluşur. B formu ise 16 yaşın üstündeki bireylere uygulanır ve toplam 67 sorudan oluşur.

BILNOT BATARYASI

1) STROOP TESTİ

2) SAYI DİZİSİ ÖĞRENME TESTİ (SDÖT)

3)ÇİZGİ YÖNÜNÜ BELİRLEME TESTİ

4)İŞARETLEME TESTİ

TILLS BÜTÜNLEŞİK OKUR YAZARLIK TESTİ

Dil ve Okur-Yazarlık Becerileri Testi (TILLS), 6-18 yaş arasındaki okul çağındaki bireylerin sözlü ve yazılı dil becerilerine yönelik geliştirilmiş bir testtir. Sözlü ve yazılı dilde Özgül Öğrenme Güçlüğü olduğundan şüphe duyulan öğrencilerin tanı sürecinde kullanılır. Bunun yanı sıra dil ve konuşma bozukluklarının gözlemlendiği Otizm Spektrum Bozukluğu, organik besin hasarı  ve zeka geriliği olduğu düşünülen bireylerin tanı sürecinde de kullanılmaktadır.
Temel Kullanım Amaçları :
*Dil ve okur-yazarlık ile ilgili bozuklukların tespit edilmesi ünde kullanılır
*Zaman içerisinde dil ve okur-yazarlık becerilerindeki değişimin tespit edilmesinde kullanılır.
Kelime farkındalığı, fonetik farkındalık, hikayeyi tekrar anlatma , kelimesiz tekrar, kelimesiz heceleme, duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, yönergeleri takip, gecikmiş olarak hikayeyi tekrar anlatma, kelimesiz okuma, akıcı okuma, yazılı ifade, sosyal iletişim, ileriye doğru sayı dizisi , geriye doğru sayı dizisi olmak üzere 15 farklı alt testin değerlendirildiği çok yönlü ve ayrıntılı bir değerlendirme testidir.*

EROT ERKEN OKUR YAZARLIK TESTİ

EROT, erken okuryazarlık becerileri açısından riskli grupta olan ve okul öncesi dönemde bu becerilerin geliştirilmesi konusunda desteğe ihtiyaç duyan çocukları tespit etmek üzere hazırlanmış bir testtir.
Anasınıfına devam eden çocukların erken okuryazarlık becerilerini ‘Alıcı Dilde Sözcük Bilgisi , İfade Edici Sözcük Bilgisi, İşlev Bilgisi, Genel İsimlendirme, Harf Bilgisi, Sesbilgisel Farkındalık, Dinlediğini Anlama’ olmak üzere yedi boyutta ölçmeyi hedefleyen geçerli bir değerlendirme aracıdır.

MOXO DİKKAT TESTİ

MOXO Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen , uzmanlar tarafından uygulanan online bir testtir.
Basit bir test gibi görünen MOXO ‘daki görevlere odaklanabilmek için , bireylerin günlük hayatta yapması gerektiği gibi , testte yer alan işitsel ve görsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekir.
Dikkatsizlik: Uzun ve sıkıcı görevler üzerinde dikkati yoğunlaştıramama, dikkat dağıtan ögelerden etkilenme, unutkanlık ve dağınıklık ile karakterizedir.
Hiperaktivite : Hiperaktif bireyler diğer insanlar tarafından sabırsız, hareketli, kontrol edilemez olarak algılanırlar, çevrelerindeki uyaranları süzgeçten geçiremedikleri için bilgi bombardımanına uğrarlar.
Dürtüsellik: Diğer insanlar tarafından umursamaz ve düşüncesiz olarak algılanabilirler. Akıl yürütmekte güçlük çektikleri için gereksiz risk alırlar.

MMPI MINNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ

Bireylerin kişilik özelliklerini, toplumsal uyumu objektif olarak yorumlayan bir kişilik testidir.  MMPI , 18 yaş ve üzeri bireylerde kullanılan psikotanısal değerlendirme için kullanıldığı gibi aile ve çift terapilerinde de kullanılmaktadır.

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

Depresyonun karakteristik özelliklerini ve semptomlarını değerlendiren Beck Depresyon Ölçeği 21 maddeden oluşmaktadır. Kişi her bir maddeyi kendisini en iyi tanımlayacak şekilde 0-3 arasında puanlandırır. Bu ölçek depresyon tanısı koymaz, var olan depresyonun şiddeti ve semptomları konusunda bilgi verir.

BECK KAYGI ÖLÇEĞİ

Dr. Aaron Beck tarafından oluşturulan bu test teşhisten ziyade tarama amaçlı kullanılmaktadır. Beck anksiyete ölçeğinde ; kontrolü kaybetme korkusu, rahatsızlık hissi, sıcaklığa bağlı olmayan terleme, dehşet, bedende uyuşma ve karıncalanma hissi ile ilgili 21 soru yer almaktadır.

SCL-90 BELİRTİ TARAMA TESTİ

90 madde 10 alt-testten oluşan , bireyin kendisini değerlendirmesine dayanan ; yordayıcı bir değerlendirme aracıdır. Bireylerdeki psikolojik semptomların varlığını ve ne düzeyde olduğunu ; kişinin hayatının hangi alanlarına yayıldığını saptanmasına yardımcı olmaktadır.
Testin alt boyutları : psikolojik sıkıntıların ya da stresin bedensel ifade edilişini yansıtan ‘somatizasyon’ , yineleyici düşünce ve davranışları ifade eden ‘obsesif-kompulsif’ , ilişkilerde yaşanılan sorunlar ve rahatsızlık hissini yansıtan ‘kişilerarası duyarlılık’ , bilişsel ve somatik belirtileri içeren ‘depresyon’ ve ‘anksiyete’ , belirli agresif özelliklere vurgu yapan ‘öfke ve düşmanlık’ , objelere ya da durumlara yönelik ‘fobik anksiyete’, şüphecilik veya sanrılarla özdeşleşen ‘paranoid düşünceler’ , gerçeği değerlendirme yetisini değerlendiren ‘psikotizm’ ve son olarak yaşam kalitesini yordayan ‘ek maddeler’ dir.

SOSYAL SORUN ÇÖZME ENVANTERİ

Yaşamımızın her alanını dinamik ve karmaşık olarak değerlendirebiliriz ; en süreğen, sıradan zamanlarda bile yaşam alanlarımızın dengesinde değişiklik yaşanmaktadır ve değişikliklerle kimi zaman da sorunlarla karşılaşırız.
Sorun çözme becerilerimiz soruna yönelimimiz, sorunlara yaklaşımımız ve sorun çözme becerilerimizin tarzına göre değişmektedir. Sosyal sorun çözme envanteri 70 maddeden oluşan çok boyutlu ; sorunlara ve bu sorunları çözmeye yönelik bilişsel, duyuşsal ve davranışsal unsurları barındıran, çeşitli alt ölçeklere sahip bir ölçme aracıdır.

BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİ

Benlik saygısı ölçeği ile bireyin kendisini değerli, sevilebilir ve yeterli hissetme ; bireysel farklılıklarını ve kendisini kabul etme düzeyi hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Benlik saygısı bilişsel, duygusal, çevresel ve bedensel faktörleri barındırmaktadır ve toplam 25 maddeden oluşmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Whatsapp
Hemen Ara