Blog

Shape Image One
ankara konuşma bozukluğu

Dil ve Konuşma Bozukluğu Nedir?

Dil ve Konuşma Bozukluğu Nedir? Dil ve konuşma bozukluğunu kendi içinde ikiye ayırmak mümkündür. Dil bozukluğu, bir bireyin diğer bireyleri anlamakta ve düşündüklerini anlaşılır cümlelerle paylaşmakta zorluk yaşaması olarak ifade edilebilmektedir. Konuşma bozukluğu ise, bir bireyin sesleri net anlaşılır şekilde telaffuz edememesi, sesleri, heceleri ya da sözcükleri üretmede sorun yaşaması, ses düzeyinde sıkıntısı olması veya

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Konuşma Sesi Bozuklukları Nelerdir?

Konuşma sesi bozukluğu tanısının konması için, Konuşma sesi bozukluğu, konuşmanın anlaşılabilirliğini bozan ya da iletilerin sözel olarak aktarılmasını engelleyen, konuşmada kullanılan sesleri çıkarmada süregiden bir güçlük olması durumudur. Konuşma sesi bozukluğu, etkin iletişimde kısıtlılıklara neden olarak toplumsal katılımı, okul hayatını tek tek ya da bir arada engelleyebilir. Belirtiler, erken gelişim evresinde başlar. Konuşma sesi bozukluğunda

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve Konuşma Bozuklukları Nelerdir?

Kişinin konuşulanları anlama ve kendini ifade etme becerilerinden birinde ya da her ikisinde görülen sorunları ifade eden dil ve konuşma bozuklukları, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi uzman dil ve konuşma terapisti tarafından inceleniyor. Dil ve Konuşma Bozuklukları Nelerdir? Gecikmiş dil ve konuşma: Çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerilerinin yaşından beklenen düzeyde gelişme göstermemesi durumudur. Artikülasyon (sesletim)

Diğer Testler

RORSCHACH MÜREKKEP LEKELERİ TESTİ Rorschach Testi  çocuklara , ergenlere ve yetişkinlere uygulanabilen , hem kişiliğin analiz edildiği hem de psikolojik bozuklukları saptamaya yarayan bunun yanı sıra bireyin yaşadığı ruhsal sıkıntıların temelindeki dinamiklere ulaşmayı hedefleyen projektif testtir. Test, üzerinde simetrik mürekkep lekeleri bulunan 10 beyaz karttan oluşmaktadır. TEMATİK ALGI TESTİ Testin uygulandığı kişinin kişiliğinin baskın dürtülerini,

Çocuk Zeka ve Yetenek Testleri

WISC-R ZEKA TESTİ WISC-R, 6-16 yaş aralığındaki bireylerin zihinsel performanslarını değerlendirmek amacıyla uygulanan bir zeka testidir. WISC-R, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her iki bölümde de 5 temel alt-test ve birer yedek alt-test bulunmaktadır. Ölçekteki her alt-test farklı bir yeteneği değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir ve alt-testlerin tamamında kendini gösteren genel zekanın varlığından söz

OBJEKTİF ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR VE ALGILAMA TESTİ Çocuklarda göre motor işlevi değerlendirmek için kullanılan gelişimsel bir testtir.  Görsel uyaranın algılanmasını,  görsel- motor koordinasyonu ve algılanan uyaranın motor işlevlerle ifade edilmesini değerlendirmektedir. Çocuklarda zeka geriliğini, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptama aşamasında kullanılan testlerden biridir. Çocuk ve ergenlerde algı gelişim düzeyi ve nörolojik hasarlar hakkında bilgi

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Kekemelik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kekemelik Nedir ? Ses, hece, sözcük tekrarları ve uzatmaları, duraklamalar, konuşmaya başlamada zorluk gibi belirtilerle konuşmanın akıcılığı ve ritminde meydana gelen bozukluklar “kekemelik” olarak tanımlanır. Kekemelik konuşmanın akışını bozan ve bireyler arası iletişimi etkileyen bir problemdir. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse; konuşmanın doğal akışının bir biçimde kesintiye uğramasıdır. Bireyin istemsiz olarak sesleri uzatması, kimi sesleri

Whatsapp
Hemen Ara