Gelişimsel Dil Bozuklukları

  • Anasayfa
  • Gelişimsel Dil Bozuklukları
Shape Image One

Konuşma, yazma veya diğer sembol sistemlerinin alıcı (algılanması-anlaşılması) veya ifade edici (kullanılması) boyutlarında dilin biçim bilgisi (morfoloji), söz dizimi (sentaks), anlam bilgisi (semantik), edim bilgisi/kullanım bilgisi (pragmatik) alt sistemlerini kapsayan bozukluklardır. Bu bozukluklar doğuştan veya erken çocukluk döneminde ortaya çıkan gelişimsel nitelik taşırlar. Çocuğun başkalarını anlamakta zorlanması ya da duygu ve düşüncelerini yeterli düzeyde sözel olarak aktarmakta güçlük yaşaması gelişimsel dil bozukluklarının sinyalini vermektedir.

Gelişimsel Dil Bozuklukları ile ilgili yapılan çalışmalarda bu bozukluğun nedeni, güçlü bir genetik öykü ile ilişkisini göstermektedir. Bununla birlikte sıklıkla “gecikmiş konuşma” da eşlik etmektedir. Gecikmiş konuşma bir bozukluk değil, olası bir GDB’nun semptomu sayılabilen bir süreçtir. Bu süreç olumlu ve olumsuz şu şekillerde sonlanabilir: İlki çocuğun 36 aya gelmesiyle ‘sıçrama’ yaşayıp akranlarını yakalamasıdır. İkinci durum ise 36 aydan sonra bu sıçramayı yakalayamayıp, sözcük dağarcığındaki sınırlılıklar, sözcük eklerini söyleyememe, cümle kuramama, dilbilgisi hataları yapma ve kendini ifade edememe süreçlerinin şiddetini artırarak devam etmesidir. Böyle bir durumda kapsamlı bir müdahale süreci planlanarak, bu sorun en az seviyeye indirilebilir.

Whatsapp
Hemen Ara