Testler

Shape Image One

Diğer Testler

RORSCHACH MÜREKKEP LEKELERİ TESTİ Rorschach Testi  çocuklara , ergenlere ve yetişkinlere uygulanabilen , hem kişiliğin analiz edildiği hem de psikolojik bozuklukları saptamaya yarayan bunun yanı sıra bireyin yaşadığı ruhsal sıkıntıların temelindeki dinamiklere ulaşmayı hedefleyen projektif testtir. Test, üzerinde simetrik mürekkep lekeleri bulunan 10 beyaz karttan oluşmaktadır. TEMATİK ALGI TESTİ Testin uygulandığı kişinin kişiliğinin baskın dürtülerini,

Çocuk Zeka ve Yetenek Testleri

WISC-R ZEKA TESTİ WISC-R, 6-16 yaş aralığındaki bireylerin zihinsel performanslarını değerlendirmek amacıyla uygulanan bir zeka testidir. WISC-R, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her iki bölümde de 5 temel alt-test ve birer yedek alt-test bulunmaktadır. Ölçekteki her alt-test farklı bir yeteneği değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir ve alt-testlerin tamamında kendini gösteren genel zekanın varlığından söz

OBJEKTİF ÇOCUK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR VE ALGILAMA TESTİ Çocuklarda göre motor işlevi değerlendirmek için kullanılan gelişimsel bir testtir.  Görsel uyaranın algılanmasını,  görsel- motor koordinasyonu ve algılanan uyaranın motor işlevlerle ifade edilmesini değerlendirmektedir. Çocuklarda zeka geriliğini, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptama aşamasında kullanılan testlerden biridir. Çocuk ve ergenlerde algı gelişim düzeyi ve nörolojik hasarlar hakkında bilgi

Whatsapp
Hemen Ara