Gün: 8 Eylül 2021

Shape Image One
Dil ve Konuşma Bozuklukları

Konuşma Sesi Bozuklukları Nelerdir?

Konuşma sesi bozukluğu tanısının konması için, Konuşma sesi bozukluğu, konuşmanın anlaşılabilirliğini bozan ya da iletilerin sözel olarak aktarılmasını engelleyen, konuşmada kullanılan sesleri çıkarmada süregiden bir güçlük olması durumudur. Konuşma sesi bozukluğu, etkin iletişimde kısıtlılıklara neden olarak toplumsal katılımı, okul hayatını tek tek ya da bir arada engelleyebilir. Belirtiler, erken gelişim evresinde başlar. Konuşma sesi bozukluğunda

Dil ve Konuşma Bozuklukları

Dil ve Konuşma Bozuklukları Nelerdir?

Kişinin konuşulanları anlama ve kendini ifade etme becerilerinden birinde ya da her ikisinde görülen sorunları ifade eden dil ve konuşma bozuklukları, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi uzman dil ve konuşma terapisti tarafından inceleniyor. Dil ve Konuşma Bozuklukları Nelerdir? Gecikmiş dil ve konuşma: Çocuğun alıcı ve ifade edici dil becerilerinin yaşından beklenen düzeyde gelişme göstermemesi durumudur. Artikülasyon (sesletim)

Whatsapp
Hemen Ara